Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2021

Αναλυτικά το δελτίο τύπου: Ως προς την ορθή διαχείριση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δυτικής...